Foto: Tabitha Sijnja

Scholen Enschede door met maatschappelijke stages

ENSCHEDE - De scholen voor voortgezet onderwijs en gemeente Enschede ondertekenden op 3 oktober een nieuw overeenkomst voor de maatschappelijke stages. Dit houdt in dat zij hebben besloten om de komende vier jaren door te gaan met de maatschappelijke stages.

Landelijk zijn deze stages al afgeschaft in het schooljaar 2015-2016. Maar de Enschedese partners vinden dat de maatschappelijke stage leerlingen goed voorbereidt op actief deelnemen in onze samenleving.

Opzet
Alle leerlingen in klas 3 van het voortgezet onderwijs in Enschede doen minimaal 30 uur een maatschappelijke stage in het vrijwilligerswerk. Zo maken zij kennis met andere groepen en leveren ze zelf een actieve bijdrage aan de samenleving. Zij helpen bijvoorbeeld mee met activiteiten in de speeltuinen, bij sportclubs, bij culturele of zorginstellingen, bij de krant, en ook bij evenementen zoals de ViVa Zomerweken en de Enschede Marathon. Ruim 1 op de 5 leerlingen blijft ook na de stage vrijwilligerswerk doen. Wethouder Eelco Eerenberg: "Wij vinden het niet alleen belangrijk dat leerlingen kennismaken met vrijwilligerswerk, maar ook met bedrijven en organisaties. Die ervaring helpt hen bij het maken van een goede keuze voor hun toekomst."

350 stageaanbieders
Enschede beschikt over een netwerk van 350 stagebieders voor ruim 2.000 leerlingen. Stagemakelaar Heidi Dellemann is de spil in dit netwerk voor het samenwerkingsverband van scholen en gemeente met de stagebieders. Zij brengt, samen met de coördinatoren op school, leerling en stagebieder bij elkaar. Sinds 2013 bestaat de verkiezing van de meest bijzondere stagiair en de meest bijzondere stagebieder van het schooljaar. Zij ontvangen de MaS-award. Jan van Schilt, directievoorzitter van het Bonhoeffer College en voorzitter van het samenwerkingsverband maatschappelijke stage: "De maatschappelijke Stage is voor de samenleving, die in toenemende mate een beroep doet op participatie van allen, van groot belang. Betrokkenheid van jongeren hierin is essentieel."

Meer berichten
 
Auto zoeker