Gemeente stevent af op begrotingstekort

HAAKSBERGEN - Met de begroting van 2020 is nu concreet dat de gemeente Haaksbergen voor een grote uitdaging staat. Er hangt hen een tekort van 3 miljoen euro boven het hoofd. Het college van B &W verwacht nog tot 2022 in de rode cijfers te staan.

Het tekort komt vooral voort uit het sociale domein. De kosten daarvoor stijgen de afgelopen jaren aanzienlijk, terwijl het budget vanuit Het Rijk voor alle Nederlandse gemeenten wordt ingekrompen. Haaksbergen is dan ook niet de enige gemeente die op deze manier in de problemen komt. "Alle Nederlandse gemeenten worden hiermee geconfronteerd, terwijl ze geen invloed hebben op het beleid van de landelijke overheid. Maar anders dan veel andere gemeenten heeft Haaksbergen de afgelopen jaren onvoldoende reserves kunnen opbouwen, waardoor nu ingrijpende maatregelen nodig zijn." zo laat de gemeente weten op haar website. Dit betekent dat de gemeente op korte termijn aan de slag moet: de uitgaven moeten dalen en de inkomsten stijgen om rond te komen.

Besparen
Een onderdeel van de veranderingen is dat er wordt bekeken of de nieuwbouw van het Assinklyceum een andere financieringsconstructie kan krijgen. De nieuwbouwplannen maakten al deel uit van de begroting, maar er wordt nu bekeken of dit op een voordeligere manier kan. Verder zal er in de toekomst flink moeten worden bezuinigd op het sociaal: het budget moet met zo'n 1,3 miljoen euro omlaag. Ook op andere terreinen wil de gemeente in totaal zo'n 3 ton bezuinigen. Waar en op welke manier er wordt bezuinigd zal de komende tijd onderzocht worden.

Meer belasting
Behalve dat de kosten moeten dalen, is het volgens de gemeente ook onoverkomelijk dat de inkomsten moeten stijgen. Er ligt daarom een voorstel vanuit het college om de OZB te verhogen. Gedacht wordt aan een verhoging van zo'n 25% voor woningen en 35% voor niet-woningen. Dat komt voor huiseigenaren neer op een verhoging van gemiddeld 77,- euro. Daarnaast wordt er al voorzichtig over gesproken dat de gemeente onder financieel toezicht van de provincie Overijssel kan vallen, zoals in het verleden ook aan de orde is geweest.

Meer berichten
 
Auto zoeker