<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Column: Soap

September 2017 stuurde ik een mail naar de toenmalige wethouder Hans van Agteren en aan de raad met het volgende voorstel: "De inwoners van Enschede zamelen plastic, blik en verpakkingskarton apart in. Het plastic dat ingezameld wordt gaat naar Attero in Wijster, omdat Twence niet zelf kan scheiden. Twence geeft aan, dat bij gemeenten die diftar hanteren, het ingezamelde plastic/karton steeds meer verontreinigd is. Daardoor wordt de kwaliteit flink minder. Ondertussen wil Munster aandeelhouder bij Twence worden en heeft daarvoor akkoord gekregen van verschillende gemeenten, ook van Enschede. Munster heeft een scheidingsinstallatie. Waarom zamelen we nu niet gewoon het plastic, blik en karton, weer samen in met het restafval? Uit onderzoek blijkt dat nascheiding van restafval meer plastic oplevert dan de voorscheiding. Het verschil is enorm. Haal je bij voorscheiding 6,3 kilo plastic op, bij nascheiding levert het 19 kilo plastic op. Voor de duidelijkheid: we blijven gewoon glas, textiel, papier en GFT voorscheiden." Nascheiding werd het niet, Enschede hield vast aan Diftar.

Inmiddels zijn we een paar jaar bezig met diftar. Alle bovengrondse containers moesten weg en werden mooie milieu-eilandjes. Het plastic werd opgehaald in gratis verstrekte zakken. Het stortquotum ging van 300 kg naar 0. Inmiddels zien we overal weer oranje plastic containers bovengronds staan. De gratis plasticzakken gaan verdwijnen. Twee jaar geleden zei Hans van Agteren op mijn vraag, of de gratis zakken zouden verdwijnen: "Nee hoor." Wel dus - en rond de milieu-eilandjes krioelt het van het zwerfvuil, om van het buitengebied maar te zwijgen. Daarom is er weer een stortquotum van 75 kilo ingevoerd. Ondertussen halen we het afval uit Duitsland (Munster heeft een samenwerkingsverband met Twence), Engeland, Italië, Polen om de ovens te laten branden bij Twence… En nu komt er een importheffing op afval. Die kosten worden natuurlijk doorberekend aan de inwoners.

Maandag 7 oktober ligt er een nieuw voorstel van het college. Er komt een keuzemodel. Een verpakkingencontainer voor plastic en de gratis zakken stoppen dus. Voor de afvalstromen restafval, verpakkingen en oud papier de keuze tussen een 140- liter of een 240-liter minicontainer of je brengt het naar een verzamelcontainer. Voor GFT de keuze tussen een 140- of een 240-liter minicontainer. En nu komt het: Met ingang van 1 januari 2021 de huis-aan-huis inzameling van verpakkingen en restafval te wijzigen van 1 keer per 2 weken naar 1 keer in de 4 weken! Je zult maar incontinentiemateriaal of medisch afval hebben. Dat raak je niet kwijt in 1 container, bovendien is de container dan veel te zwaar. Dus zal er een tweede bij moeten komen en dat geeft weer extra kosten. Al deze maatregelen om maar tot 50 kilo restafval te komen per inwoner in 2030, wat dus nooit gaat lukken. En ondertussen slepen we het afval uit het buitenland maar aan….

Laten we gaan nascheiden in Munster. Duurzamer, goedkoper, meer plasticopbrengsten. En de grijze container, die legen we gewoon 1 keer in de twee weken!

Margriet Visser
Raadslid EnschedeAnders


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>