<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Haaksbergen zet in op samenwerking gemeenten

HAAKSBERGEN - Welke taken gaat de gemeente Haaksbergen in de toekomst zelf uitvoeren en welke taken kan men afstoten? Deze vraag staat de komende tijd centraal. De gemeente kijkt namelijk naar het herstructureren van de bedrijfsvoering.

Dit voorjaar voerde onderzoeksbureau Rijnconsult een onderzoek uit naar passende scenario's voor de toekomst van Haaksbergen. Hierbij was de afweging of men een netwerkgemeente of regiegemeente zou moeten worden. Een regiegemeente voert alle taken zelf uit en neemt mogelijk taken van anderen over. Een netwerkgemeente daarentegen zoekt toenadering met andere, grotere gemeenten die dan weer taken over kunnen nemen. Deze insteek lijkt voor Haaksbergen de meest logische keuze te zijn.

Welke partner?
Belangrijke aanbeveling was te bekijken of de buurgemeenten Enschede of Hengelo de interne bedrijfsvoeringstaken grotendeels over zouden kunnen nemen. Het college stelt de raad voor deze en andere aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Zowel Enschede als Hengelo zouden in theorie goede partners zijn. Zo voert Enschede ook al taken uit voor andere gemeenten zoals Losser. Het voordeel voor kleinere gemeenten is dat de grotere gemeenten beschikken over veel expertise en menskracht. Haaksbergen zou dan bepaalde taken af kunnen stoten om geld te besparen. Je hoeft dan immers niet een hele afdeling op te tuigen die relatief weinig werk om handen heeft. Haaksbergen wil bij alle taken een goede afweging maken of afstoten of behouden wenselijker is.

Plannen
De plannen betekenen concreet dat er het komende half jaar gewerkt gaat worden aan een meerjarig verbeterprogramma om te komen tot een krachtige en toekomstbestendige netwerkgemeente. Een ander accent (naast de interne bedrijfsvoering) is versterking van de inhoudelijke samenwerking met andere gemeenten. Gemeenteraad, college van B&W en ambtelijke organisatie spelen daarin natuurlijk een belangrijke rol, maar ook inwoners worden zo mogelijk betrokken bij de totstandkoming van dat programma. Haaksbergen stelde eerder al een toekomstvisie vast, waarin de ambitie was om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>