Afscheid van raadsleden

HAAKSBERGEN - De gemeenteraad van Haaksbergen had dinsdag een lange zit; de behandeling van de Kadernota 2020 en andere zwaardere onderwerpen stonden op de agenda. Ook namen twee oudgedienden afscheid van de Haaksbergse gemeenteraad: Edith van Spiegel (D66) en Joep Oude Groen (GGH).

Burgemeester Rob Welten sprak het tweetal toe over hun rijke inzet voor de lokale gemeenschap. Voor Joep Oude Groen was zijn laatste raadsvergadering als raadslid helemaal bijzonder. Op grond van zijn verdiensten voor de maatschappij heeft het Zijne Majesteit de Koning namelijk behaagd Oude Groen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Na een korte toespraak heeft burgemeester Welten hem vanzelfsprekend de bijbehorende versierselen opgespeld.

Staat van dienst
Oude Groen was van vanaf maart 2006 met veel inzet lid van de gemeenteraad voor zijn partij de GGH. In de afgelopen dertien jaar nam hij deel aan diverse vaste raadscommissies, nu bekend als de Commissie Samenleving & Bestuur en de Commissie Ruimte. Als fractievoorzitter van de GGH maakte hij, vanaf 2006, deel uit van de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg. Ook fungeerde Oude Groen als voorzitter van de Commissie Samenleving van 2018 tot 2019 en was hij voorzitter en lid van het Comité aanbevelingen vrijwilligers.

Van Spiegel
Edith van Spiegel is sinds 2000 actief in de lokale politiek, eerst als steunfractielid en vanaf 2006 als raadslid. In de vorige raadsperiode vervulde zij de rol van wethouder, met onder meer de portefeuilles jeugd, onderwijs en cultuur.

Meer berichten
 
Auto zoeker