<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Betere ondersteuning voor verwarde personen

HAAKSBERGEN - De problematiek van verwarde personen is de afgelopen jaren landelijk toegenomen. Ook in Haaksbergen zag de politie de afgelopen jaren meer en meer meldingen van overlast door verwarde of overspannen personen. Nieuw overkoepelend beleid van de gemeente en partners is er op gericht op deze groep nog beter te kunnen helpen.

In 2018 registreerde de politie landelijk weer meer overlastmeldingen waarbij mensen met verward gedrag betrokken waren. In totaal werden 90.605 incidenten geregistreerd; een fikse stijging ten opzichte van 2017, toen waren er nog 83.602 incidenten. De politieregio Oost-Nederland registreerde alleen al bijna 15.000 meldingen, waarmee dit de drukste eenheid was van alle politieregio's. Deze trend is uiteraard erg zorgwekkend. Wanneer mensen ontsporen blijkt er vaak veel meer aan de hand te zijn. Het zijn kwetsbare mensen die om uiteenlopende redenen de grip op hun leven kwijtraken. De inzet van politie is dan lang niet altijd het juiste antwoord; er is echt specialistische zorg nodig om deze groep beter te herkennen en te helpen.

Haaksbergs beleid
Binnen Haaksbergen hebben veel professionals te maken met personen met verward gedrag. Naast de politie hebben ook de medewerkers in de Noaberpoort, bij Domijn en de gemeentelijke balie publiekszaken een belangrijke signalerende functie. Veel van deze verwarde mensen zijn namelijk juist niet overlastgevend, maar hebben wel een concrete hulpvraag. Zo zou verward gedrag ook te wijten kunnen zijn aan factoren zoals dementie, verstandelijke beperking of verslaving. Allemaal zaken waarbij politie-inzet dus weinig soelaas zou bieden.

Goed beleid
Met de nieuwe lokale en regionale procesaanpak die het college van B&W nu vastgesteld heeft, legt de gemeente een duidelijke aanpak vast over hoe dit soort incidenten afgehandeld kunnen worden. Naast de lokale insteek is er ook een uitwerking op Twents regionaal niveau. Een en ander moet nog wel nader uitgewerkt worden voor het beleid ook echt helemaal van start kan. Zo is het terugkoppelen van een melding naar de melder een belangrijk aandachtspunt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>