Aangepast voorstel nieuwbouw zwembad Het Diekman

ENSCHEDE - Het college van BW stelt aan de raad voor om te kiezen voor een aangepast scenario voor de bouw van het zwembad op Het Diekman. Het oorspronkelijke plan niet meer haalbaar binnen de vastgestelde financiële kaders. Bouwkosten zijn flink gestegen en de btw-regeling voor sportvoorzieningen zijn veranderd.

De bouw van een nieuw zwembad is nog steeds heel goed mogelijk. Een zwembad dat toekomstbestendig, duurzaam en financieel te realiseren is en waarbij zwemwater bereikbaar is voor iedereen. In het aangepaste scenario worden op Het Diekman twee nieuwe baden gebouwd: een sportbad (25x15,4 m) en een warmwaterbad (25x10 m). Het Slagman blijft dan tot 2028 open en voorziet in de behoefte aan een wedstrijdbad (25x14 m). Daardoor wordt ook het maximale gehaald uit de grondige renovatie van 2011. Bij nieuwbouw op Het Diekman wordt met uitbreidingsmogelijkheden rekening gehouden.

Voor iedereen
Het doel van de Zwembadvisie is niet veranderd. Het college vindt dat zwembaden een belangrijke maatschappelijke rol vervullen als het gaat om zwemlessen, het werken aan een gezonde leefstijl en activiteiten van verenigingen en doelgroepen. Op een manier die toekomstbestendig, duurzaam en financieel te realiseren is en waarbij zwemwater bereikbaar is voor iedereen. Wel is het van maatschappelijk belang dat de juiste afwegingen worden gemaakt.

Prognose
De raming van de bezoekersaantallen laat een verandering zien ten opzichte van 2017. Er wordt een toename verwacht van banenzwemmers en het aantal bezoekers dat voor het warmwaterbad komt, zoals ouderen en revaliderende mensen. Een afname wordt verwacht bij het aantal verenigingsleden en leszwemmers. De afgelopen twee jaren laat een sterkere daling zien dan was verwacht. Deze prognose heeft ook een nadelige invloed op de te verwachten inkomsten.
Door de tijd die de onderzoeken hebben gevraagd is realisatie van een nieuw bad in 2021 niet meer haalbaar. Nu wordt uitgegaan van 2022.

Meer berichten
 
Auto zoeker