<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Pixabay

Gemeente peilt tevredenheid overondersteuning

HAAKSBERGEN - De gemeente Haaksbergen laat een cliëntervaringsonderzoek doen om in kaart te brengen hoe mensen de ondersteuning van de gemeente ervaren. Het gaat hierbij om inwoners die via de WMO of jeugdwet ondersteuning ontvangen van de gemeente.


De gemeente is wettelijk verplicht om ondersteuning te bieden aan inwoners met bijvoorbeeld (chronische) ziekte, beperkingen en psychische problemen. Ook zijn ze de aangewezen instantie voor zaken als jeugdzorg bij probleemgezinnen, opvoedingsproblemen en voor zorg en ondersteuning van de jeugd. De gemeente biedt hierbij Haaksbergen op verschillende vlakken, waaronder ondersteuners die inwoners begeleiden met woord en daad, hulpmiddelen en toezicht om problemen op tijd te signaleren. Een gevarieerd aanbod aan diensten van de gemeente voor inwoners.

Anoniem en vrijwillig
De gemeente wil nu inventariseren hoe inwoners deze ondersteuning ervaren. Zijn ze tevreden, of is er ruimte voor verbetering? Tegenwoordig komen steeds meer taken bij de gemeente te liggen waar iemand woont, in plaats van landelijke instanties. Deze verandering zorgt ervoor dat gemeenten hun weg moeten vinden in dit voor hun nieuwe takenpakket. De gemeente Haaksbergen heeft nu onder inwoners die gebruik maken van de jeugdwet en/of WMO een steekproef gehouden. In totaal 1450 van hen zullen rond 10 mei een vragenlijst ontvangen. Hierin kunnen ze hun tevredenheid aangeven. De vragenlijst is volledig anoniem en wordt behandeld door een onafhankelijk onderzoeksbureau zodat men niet hoeft te vrezen voor een verandering in de ondersteuning die ze ontvangen van de gemeente. Deelnemers kunnen de vragenlijst zowel schriftelijk als digitaal invullen, maar zijn tot niets verplicht: de deelname is vrijwillig. De gemeente verwacht na de zomer de resultaten van het onderzoek te kunnen publiceren.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>