<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Haaksbergen werkt samen voor een duurzaam Twente

HAAKSBERGEN - Ook Twente moet er aan geloven: proactief werken aan een duurzame toekomst. Er komt een RES; Regionale Energiestrategie. Hierbij gaan belangrijke spelers samen om tafel voor een gezamenlijke aanpak: Twence, Coteq, Enexis, de provincie Overijssel en waterschappen. De gemeente Haaksbergen schuift net als de 13 andere Twentse gemeenten aan bij deze gesprekken.

Al 30 andere regio's gingen voor in het opstellen van een RES. Het uiteindelijke doel is dat elke regio er een samenstelt, waarna ze samen een landelijke aanpak vormen. Hiermee moet Nederland de klimaatdoelen weten te behalen in het gestelde tijdsbestek. Dit houdt onder andere in dat er duurzaam te werk moet worden gegaan met het opwekken en opslaan van energie. En moet er langzaam maar zeker afgestapt worden van fossiele brandstoffen en overgeschakeld worden op zogenaamde groene energie.

Samenwerking
De samenwerking in zo'n RES heeft het voordeel dat er op lokaal niveau veel kan worden bewerkstelligd. Hiervoor worden ook lokale bedrijven en inwoners betrokken bij het opstellen en uitwerken van de strategie. Voor alle partijen is het belangrijk om een goede balans te houden tussen de kosten, impact op het landschap en de samenleving. De versnelde overstap op duurzame energie betekent dat er op veel vlakken veranderingen moeten worden doorgevoerd. Denk hierbij aan velden die worden gevuld met zonnepanelen, windmolenparken en het stimuleren van het gebruik van auto's die niet op fossiele brandstof rijden. Deze energietransitie is vaak nog een beladen onderwerp met zeker niet alleen voorstanders. Des te meer reden voor de Twentse gemeenten om de plannen goed af te stemmen voor zowel inwoners, bedrijven als de overheid. De gemeente Haaksbergen geeft aan al veel te doen aan samenwerking om de duurzaamheid te verbeteren. "Daar gaan we ook gewoon mee door. In Twente willen de samenwerkende partijen bovendien veel meer inwoners en bedrijven erbij betrekken. Want met behulp van de intensieve samenwerking in Twente kiezen de gemeenteraden straks op welke manier zonne-, wind-, bio-energie en andere warmtebronnen, zoals restwarmte en geothermie, in hun omgeving worden ingezet."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>