<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Column: Digitaal

Al vanaf 2014 waarschuwt EnschedeAnders voor de maatschappelijke tweedeling. Een tweedeling niet alleen van arm en rijk, maar ook digitaalvaardig en niet digitaalvaardig. De gemeente Enschede is van plan om haar digitale dienstverlening aan de inwoners uit te breiden. Aanvragen van een bijstandsuitkering moeten tegenwoordig digitaal (computer) aangevraagd worden. Ook rijbewijs en paspoort kunnen digitaal. Voor veel mensen is dit een heerlijkheid, maar voor een grote groep inwoners is het niet te doen. De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de digitale dienstverlening in Enschede en heeft gekeken of de digitale dienstverlening wel aansluit bij de wensen van onze inwoners.

Het onderzoek werd uitbesteed en er werd een steekproef uitgevoerd onder mensen die lid zijn van het Enschede Panel. Het Enschede Panel is een groep inwoners die een aantal keren per jaar via internet vragen voorgelegd krijgt over verschillende onderwerpen. Wij vonden het jammer dat het onderzoek is uitgevoerd onder de inwoners die meedoen met het Enschede Panel, want die groep inwoners zijn natuurlijk digitaalvaardig. Dat maakt dat het onderzoek positiever is dan dat het in werkelijkheid is. Wij hadden het slimmer gevonden als aanvragers van een bijstandsuitkering waren bevraagd over hoe zij de digitale dienstverlening ervaren. Nu hadden de onderzoekers vooral met ambtenaren gepraat, maar ook hier was het beter geweest om bijvoorbeeld de vrijwilligers van het Formulieren Advies Punt te bevragen. Zij maken dagelijks mee waar de inwoners tegenaan lopen. Het afgelopen jaar hebben zij 2300 mensen geholpen. 2300!!

Bij het aanvragen van het mantelzorgcompliment werd ook al duidelijk dat mensen afhaakten. Er kwamen duizenden aanvragen minder binnen dan voorheen. Uit onderzoek, hoe klein dat ook was opgezet, werd wel duidelijk dat ruim 60% aangaf iemand te kennen die niet digitaalvaardig is. Voor ons niet verrassend. Een grote groep mensen is laaggeletterd (moeite hebben met lezen en schrijven), veel ouderen redden zich niet met de computer en er is een flink aantal migranten. Alleen al de groep laaggeletterden is 16.000 tot 20.000 groot in Enschede. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met deze mensen. En als zij aan het gemeentelijk loket komen, worden ze doorverwezen naar het Formulieren Advies Punt. Een bureau waar ongeveer 50 vrijwilligers actief zijn die het werk van ambtenaren oppakken. Onbetaald! Maar zo langzamerhand zijn deze vrijwilligers veranderd naar een club raadgevers en hulpverleners. 'Waar leg je de grens tussen de professional en de vrijwilliger?' vroeg ik aan de wethouder. Vinden we dit normaal? Nou ik niet. Er zit een grens aan het inzetten van vrijwilligers. De gemeente had kunnen weten dat lang niet iedereen de digitale dienstverlening kan benutten. Ook voor die groep mensen is de gemeente verantwoordelijk!

Margriet Visser

EnschedeAnders


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>