<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Afvalscheiding loopt al goed, maar kan nóg beter

HAAKSBERGEN - De afvalscheiding door de inwoners van Haaksbergen loopt al redelijk goed. Maar: er is nog zeker verbetering mogelijk en wenselijk. Dit blijkt uit de tussentijdse evaluatie van afvalscheiding in de gemeente.

Haaksbergen heeft net als veel andere gemeenten de ambitie om de totale afvalberg door de inwoners, bedrijven en gemeente zelf terug te dringen. Landelijk is afgesproken dat de ambitie is om in 2020 de hoeveelheid restafval per inwoner terug te dringen naar 100 kilo. En in 2030 mag dit nog maar 50 kilo zijn. Dit moet dan niet alleen bereikt worden door meer en beter te recyclen, maar ook actief na te denken over aankopen en een verpakkingsindustrie die ook zijn verantwoordelijkheid neemt.

Evaluatie
De tussentijdse evaluatie van de Haaksbergse situatie laat zien dat we al goed op weg zijn. De afgelopen jaren zijn al diverse voorlichtingscampagnes gehouden en maatregelen genomen om recyclen te stimuleren. Zo werd afgelopen jaar het ophalen van het restafval veranderd naar eens per vier weken. Ook kregen huishoudens een aparte inzamelcontainer voor verpakkingsafval. Dit alles resulteerde er in dat de hoeveelheid restafval per inwoner daalde van 216 kilo per persoon naar 139 kilo per persoon.

Positief
Wethouder Arja ten Thije is dus terecht trots dat Haaksbergen op de goede weg is. Maar, het kan en moet dus nog beter. "Met wat we al gedaan hebben krijgen we de hoeveelheid restafval waarschijnlijk niet voldoende naar beneden. Kortom, dan halen we die 100 kilo in 2020 niet. Laat staan de 50 kilo in 2030...", zo verzucht de wethouder. De komende maanden wordt samen met de gemeenteraad gekeken naar verdere, mogelijke oplossingen voor deze uitdaging.

Draagvlak
Om uiteindelijk de hoeveelheid restafval nog verder terug te dringen zullen uiteindelijk ook minder populaire maatregelen genomen moeten worden zoals in andere gemeenten al het geval is. Zo zou bijvoorbeeld 'omgekeerd inzamelen' van restafval kunnen helpen; inwoners moeten dan zelf hun restafval wegbrengen. Een stimulans om te recyclen, maar niet een populaire maatregel.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>