<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Losser verwacht klein tekort op begroting

LOSSER - De gemeente Losser verwacht dit jaar een klein tekort op de begroting van zo'n 288.000. Dit blijkt uit de voorjaarsnota 2018-2022. Dit geeft een inzicht in de stand van zaken over de lopende begroting, maar ook met een doorkijk naar de toekomst.

De voorjaarsnota geeft inzicht in de toekomstige beleidsmatige en financiële kaders en ontwikkelingen en de keuzes die moeten worden gemaakt. Het College stelt de raad nu voor om hen de opdracht te geven om met een voorstel voor een meerjarig sluitende begroting te komen. De gemeente verwacht dit jaar, ten opzichte van de begroting, 288.242 euro tekort te komen. De oorzaak is dezelfde als in veel andere gemeenten: de gemeente moest meer uitgeven aan het sociaal domein. Zo moest er veel meer geld dan gedacht naar het onderdeel Jeugdzorg. De gemeenten krijgen weliswaar geld van het Rijk voor deze taak, maar dit is fors minder dan de daadwerkelijke kosten.

Positieve trend
Er is natuurlijk ook nog goed nieuws te melden ten aanzien van de voorjaarsnota. Zo loopt de opgave voor woningbouw volgens planning. De gemeente heeft dit jaar al een winst geboekt van 700.000 euro. Grondverkoop zit de afgelopen tijd weer fors in de lift door de aantrekkende economie en de vraag naar woningen en bouwgrond. Wethouder Financiën Harry Nijhuis: "De gemeente Losser is financieel gezond. De reserves zijn in de afgelopen jaren weer ruimschoots aangevuld. De Voorjaarsnota die we nu presenteren, is nog beleidsarm; de afspraken die we hebben gemaakt in coalitieakkoord zijn hierin nog niet verwerkt. Wel hebben we de knelpunten en wensen in kaart gebracht. Over de te maken keuzes en prioriteiten willen we nu graag in gesprek met de gemeenteraad." Wethouder Nijhuis: "Als college maken we ons wel, net als zoveel andere gemeenten in ons land, serieus zorgen over de stijgende kosten van de zorg. Als we hier de komende jaren niets aan doen, lopen we de kans dat de hele gemeente hieronder te lijden krijgt en we onze andere taken niet goed meer kunnen uitvoeren. We zijn dus heel scherp en alert op de ontwikkeling van de zorgkosten." Losser kijkt ook samen met andere Twentse gemeenten naar maatregelen om kosten te drukken, zoals efficiënter inkopen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375486&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195339&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302629&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375485&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949047&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>