<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

EnschedeAnders presenteert verkiezingsprogramma

ENSCHEDE - Ook EnschedeAnders heeft het verkiezingsprogramma klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De fractie wil een duidelijk sociale lijn inzetten voor de komende vier jaar, waarin de 'menselijke maat' een belangrijke rol speelt.

De fractie laat vooruitlopend op de verkiezingen al weten dat er na de verkiezingen niet op een traditionele manier een college gevormd zou moeten worden. De fractie hoopt dat er een raadsbreed gedragen raadsakkoord komt dat recht doet aan ook de kleinere fracties. EnschedeAnders heeft op dit moment één raadszetel, namelijk fractievoorzitter en lijsttrekker Margriet Visser.

Programma
"In dit verkiezingsprogramma laten we zien op welke wijze EnschedeAnders zich de komende vier jaar met een "Menselijke Maat" zich zal inzetten. EnschedeAnders vindt dat er na de verkiezingen niet op traditionele manier een college gevormd moet worden. In plaats daarvan moet er een raadsbreed gedragen Raadsakkoord komen. In een Raadsakkoord wordt er door de politieke partijen, samen met bewoners, organisaties en ondernemers een lijst gemaakt wat de belangrijkste uitdagingen zijn voor de nieuwe raadsperiode. Te denken valt aan, bestrijding armoede, afboeken grond, financiën, (jeugd)zorg, leefomgeving, afval, duurzame energie etc. Wethouders kunnen van buiten de politiek komen en hoeven niet partij gebonden te zijn. Het gaat uiteindelijk om hun deskundigheid op bepaalde beleidsonderdelen.", aldus de fractie.

Speerpunten
De vijf hoofdprioriteiten uit het programma zijn: 1: goede zorg en ondersteuning voor ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare groepen. Een passende mantelzorgondersteuning en een fatsoenlijke mantelzorgwaardering. toegankelijk schuldhulpverlening. 2: werkgelegenheid, aanpak maatschappelijke tweedeling, bestrijding van (kinder)armoede en een humaner bijstandsbeleid. 3: verhogen leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten. 4: gezonde financiën. En 5: herstel vertrouwen in de politiek. Kijk ook op: www.enschedeanders.nl


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375486&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195339&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302629&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375485&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949047&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>