<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeente inventariseert mogelijkheden nieuwe locatie Assink Lyceum

HAAKSBERGEN - Al enige tijd is er sprake van een nieuwe locatie voor het Assink lyceum. Hoewel dit nog toekomstmuziek is, zijn de onderzoeken naar de mogelijkheden nu in volle gang. Bekeken wordt wat er nodig is, wat er kan en wat het kostenplaatje zal zijn.

Eind vorig jaar werd door de gemeenteraad besloten dat het zinvol is om een onderzoek te starten naar de mogelijkheden voor één gezamenlijke locatie voor het Assink lyceum. Het onderzoeksbureau M3V werd gekozen om de vervolgstappen uit te werken en te begeleiden. De gemeente en het Assink lyceum willen een grondig onderzoek om te weten wat de beste oplossing is voor alle partijen.

Op zoek naar een locatie
Een van de belangrijkste factoren zal de locatie van het nieuwe gebouw worden. Hiervoor gaat men een lijst met criteria samenstellen waaraan de locatie zal moeten voldoen. Hierbij trachten ze te luisteren naar de wensen van gebruikers en andere betrokkenen. Zo wordt een afvaardiging van het Assink lyceum uitgenodigd voor een gesprek met leden van de gemeenteraad. Zodra er een locatie is geselecteerd worden ook de wijkraad en omwonenden betrokken bij deze gesprekken.

Financien
Ook het financiële gedeelte verdient aandacht in het onderzoek. Het Assink lyceum bekijkt de mogelijkheden voor duurzame maatregelen voor de nieuw te bouwen locatie. Ook moet voor de geselecteerde locaties bekeken worden wat de totale kosten worden en hoe het Assink lyceum dit gaat verwerken in de begroting. Gehoopt wordt dat het onderzoek hierover een helder beeld zal leveren zodat alle opties objectief bekeken kunnen worden. Ook de toekomst van de scholengemeenschap in Haaksbergen krijgt hierin een grote rol. Het aantal leerlingen op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs in Haaksbergen neemt af. Dit vraagt om een nieuwe aanpak als het gaat om huisvesting en het indelen van bewegingsonderwijs. Men bekijkt de mogelijkheden en noodzaak voor een sportzaal in de nieuwe locatie. Hierover is ook contact met de verschillende verenigingen voor zaalsporten in Haaksbergen. De vraag die rijst is of de huidige locaties nog voldoen, of er behoefte is aan een nieuwe sportlocatie en zo ja, waar deze aan zou moeten voldoen. Of de toekomstplannen gerealiseerd gaan worden en in welke hoedanigheid is nog aan de nieuwe gemeenteraad en het Assink Lyceum om te beslissen. Vooralsnog wordt grondig vooruitgeblikt op de mogelijkheden voor de school.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375486&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195339&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302629&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375485&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949047&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>