<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Column : Margriet Visser

Vertrouwen

De raad van Enschede praat al een tijdje over duurzame energie. Investeren in duurzame energie is noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende energie te hebben. Bovendien verminderen we zo ook de uitstoot van CO2, wat weer het klimaat ten goede komt. Over zonne-energie is de raad het eens, behalve waar de zonne-panelen moeten komen. Over windmolens verschillen we fors van mening. De voorkeur van EnschedeAnders ligt niet bij windmolens. Omwonenden ondervinden hinder van de windturbines. Daarbij worden overlast van geluid genoemd, slagschaduw, veiligheid en negatieve gevolgen voor natuur en natuurgebieden. EnschedeAnders heeft steeds gezegd, investeer in windparken op zee en zet in op een zonnepark bijvoorbeeld bij het vliegveld. De provincie heeft in juli 2016 een nieuwe Omgevingsvisie en - verordening voor inspraak vrijgegeven. Het standpunt van de provincie is om in Natuurparken, Natura 2000 gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur geen windmolens toe te staan. Wat schetst onze verbazing, op 25 augustus 2016 dient het college toch een zienswijze in bij de provincie, om plaatsing van windmolens mogelijk te maken in Natuurgebieden en de Ecologische Hoofdstructuur. De raad kreeg pas na het indienen van de zienswijze bericht van het college. Draagvlak is er bijna niet onder de inwoners van Enschede voor windenergie. De beantwoording van de zienswijze van de provincie heeft de raad niet ontvangen. Die heb ik maar op gevraagd bij de provincie. Uit de Omgevingsvisie werd ook duidelijk dat op de Usseleres geen zonnepanelen mogen, terwijl D66 daar steeds over blijft praten. In het definitieve ontwerp Omgevingsvisie staat duidelijk dat essen met grote cultuurhistorische waarden intact moeten blijven en waar nodig versterkt moet worden. Daar had het college de raad niet over geïnformeerd. Ondertussen heeft de gemeente de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie gelegd voor inspraak. In die notitie staat welke onderzoeken er moeten plaatsvinden voor o.a. zonneparken en windmolens en wat daar de milieugevolgen van zijn. De kaarten die bij de NRD horen zijn niet ter visie gelegd…. Veel inwoners / organisaties hebben dus niet gezien waar de windmolens mogelijk worden geplaatst. De NRD is opgesteld door het bedrijf Pondera. Pondera is een bureau dat als activiteit heeft het ontwikkelen, beheren en vermarkten van windparken. Eerlijk gezegd heb je dan al de schijn tegen of het je bedrijf als onafhankelijk kan worden gezien. Inmiddels wekt Twence al voor 250.000 huishoudens energie op!! Komen er in 2018 nog eens 10.000 zonnepanelen bij. Wordt bij particulieren energie opgewekt door middel van zonnepanelen. Enschede en haar inwoners doen dus best al heel veel aan duurzame energie. Maar het college blijft praten over windmolens, terwijl daar bijna geen draagvlak voor is. Wij komen samen met andere partijen met een motie: Tegen windmolens in het buitengebied en dragen de wethouder op om een onafhankelijke partij te zoeken. Het vertrouwen is weg bij een aantal organisaties en dat vertrouwen moet terug!
Margriet Visser
EnschedeAnders.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195307&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375486&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195339&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195345&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302629&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375485&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949047&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195318&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanhaaksbergen.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=748" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>